Jesteś tutaj:

Opis projektu

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” realizuje Projekt pn. „Promyczek” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku trzech i czterech lat zamieszkujących obszar Gmin Wąbrzeźno i Dębowa Łąka.
Punkty przedszkolne pełnią funkcję wychowawczo-dydaktyczną. Priorytetowa jest funkcja wychowawcza. Pobyt dziecka w punktach przedszkolnych to zabawa i przy okazji nauka.
Pracujemy w oparciu o Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju dzieci "Kolorowy świat" autorstwa Iwony Wąsik i Lucyny Klimkowskiej.