Dostawa upominków dla przedszkolaków - V.2015 r

  • Drukuj

"Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na

upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  do 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania  wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na tą dostawę.  Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania.

CPV:

18530000-3 Prezenty i nagrody,

37524100-8 Gry edukacyjne,

37520000-9 Zabawki,

37525000-4 Balony i piłki do zabawy

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik PDF

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik DOC

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na temat kosztów związanych z dostawą wyposażenia przedszkola.

 W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

Wartości brutto poszczególnych elementów i łącznej, warunków dostawy, terminu dostawy od dokonania zamówienia. 

Wszystkie elementy muszą być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku 3- 4 lat i zgodne z obowiązującymi normami.

 Cena

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia tj. m. in. dostarczenia zamówienia do biura projektu Myśliwiec 3; 87-200 Wąbrzeźno.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą.

Oferty cenowe z dokumentami należy składać z adnotacją „Oferta na dostarczenie upominków do punktów przedszkolnych” w terminie do dnia  12 maj 2015 r.

pocztą na adres Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy.