Jesteś tutaj:

Dostawa pomocy dydaktycznych - V.2015

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi zapytanie ofertowew postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:

dostawę pomocy dydaktycznych gier i zabawek do 6 punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i

Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne

37520000-9 Zabawki

            37524100-8 Gry edukacyjne

SZCZEGÓŁY OFERTY- plik PDF

SZCZEGÓŁY OFERTY - plik DOC

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

Wartości brutto poszczególnych elementów i ceny brutto i netto łącznej, warunków dostawy, terminu dostawy od dokonania zamówienia. 

Wszystkie materiały muszą być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku 3- 4 lat zgodnie z obowiązującymi normami.

Cena

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi oraz dostarczenie zamówienia do biura projektu Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena powinna zostać określona w polskich złotych.