Jesteś tutaj:

Dostawa upominków dla przedszkolaków - V.2015 r

"Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na

upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  do 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania  wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na tą dostawę.  Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania.

CPV:

18530000-3 Prezenty i nagrody,

37524100-8 Gry edukacyjne,

37520000-9 Zabawki,

37525000-4 Balony i piłki do zabawy

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik PDF

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik DOC

Czytaj więcej: Dostawa upominków dla przedszkolaków - V.2015 r

Dostawa pomocy dydaktycznych - V.2015

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi zapytanie ofertowew postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:

dostawę pomocy dydaktycznych gier i zabawek do 6 punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i

Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne

37520000-9 Zabawki

            37524100-8 Gry edukacyjne

SZCZEGÓŁY OFERTY- plik PDF

SZCZEGÓŁY OFERTY - plik DOC

Czytaj więcej: Dostawa pomocy dydaktycznych - V.2015

Dostawa upominków dla przedszkolaków - 2015 r

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na

upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  do 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

 

 

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie PDF

 

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie DOC

 

Czytaj więcej: Dostawa upominków dla przedszkolaków - 2015 r

Dostawa materiałów plastycznych - 2015 r

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na

dostawę materiałów plastycznych dla 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

style='color:black'>do 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

 

 

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie PDF

 

 

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie DOC

 

 

Czytaj więcej: Dostawa materiałów plastycznych - 2015 r

Dostawa pomocy dydaktycznych - 2015

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

prowadzi zapytanie ofertowew postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:

dostawę pomocy dydaktycznych gier i zabawek do 6 punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i

Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

 

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie PDF

SZCZEGÓŁY OFERTY - pobierz plik w formacie DOC

 

 

Czytaj więcej: Dostawa pomocy dydaktycznych - 2015